PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Psychologii Poznawczej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Adrianna Grabizna
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!