PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Makroekonomii i Finansów

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. Eulalia Skawińska
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Raunke
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!