PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Spraw Studenckich

Adres:
Budynek Administracyjny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 401 R

Strona www: http://www.dss.uz.zgora.pl/

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr Katarzyna Litwin
Zastępca Kierownika mgr Katarzyna Marciniak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!