PERS - System Informacji o Pracownikach

Biuro Obsługi Studenta nr 2

Adres:
Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB
prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Strona www: www.bos.uz.zgora.pl

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr Aleksandra Dębowska
Zastępca Kierownika mgr inż. Joanna Woś
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!