PERS - System Informacji o Pracownikach

Biuro Obsługi Studenta nr 3

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Strona www: www.bos.uz.zgora.pl

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr inż. Anna Greinert
Zastępca Kierownika mgr inż. Joanna Michalak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!