PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Adres:
Budynek Administracyjny "Rektorat"
Licealna 9 Zielona Góra
65-417 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
lic. Katarzyna Koszkało
Brak studentów studiów doktoranckich!