PERS - System Informacji o Pracownikach

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik dr Tomasz Grzybowski
Zastępca Kierownika mgr Grzegorz Fiedorowicz
Zastępca Kierownika mgr Jacek Sajnóg
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!