PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekcja Funduszy Strukturalnych, Edukacyjnych i Rozwojowych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik inż. Marcin Judziński
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!