PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekcja Obsługi Porządkowej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr Paulina Owczarek
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!