PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekcja Obsługi Gospodarczej i Terenów Zewnętrznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr Paweł Nyćkowiak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!