PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik lic. Dariusz Poźniak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!