PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres:
Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Telefon: 683282121
Adres E-mail:

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
lic. Mirosława Mróz
Brak studentów studiów doktoranckich!