PERS - System Informacji o Pracownikach

Czytelnia Czasopism Bieżących

Adres:
Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Joanna Korczyńska
Brak studentów studiów doktoranckich!