PERS - System Informacji o Pracownikach

Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jana Berdyszaka

Adres:
Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!