PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Hanna Liberska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Psychologii / Pracownia Psychologii Rodziny

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: