PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Jolanta Chmielowiec

Dyscypliny naukowe:
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-3285-5313

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Higieny i Epidemiologii

Adres: A-22 - Budynek Dydaktyczny, Energetyków 2, 65-729, Zielona Góra

Pokój: 326

Telefon: 683282990

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: