PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Anna Butkiewicz

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Pokój: 105

Telefon: 797977241

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Uwagi: Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: