PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Barbara Belica

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Pokój: 204

Telefon: 797977240

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: