PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Agnieszka Hajnold

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu

Adres: F - Szpital - Budynek Administracyjny, Zyty 28, 65-046, Zielona Góra

Pokój: 204

Telefon: 797977240

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.inz.uz.zgora.pl

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Kod QR:

Kod QR