PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Paweł Kowalski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego / Sekcja Materiałów Archiwalnych, Dokumentacji Niearchiwalnej i Specjalistycznej

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a Zielona Góra

Pokój: 010

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: