PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Wolnego Dostępu

Adres:
Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Działu mgr Magdalena Mańdziak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!