PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Ryszard Michalak

Dyscypliny naukowe:
nauki o polityce i administracji; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-7996-5432

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji / Katedra Stosunków Międzynarodowych / Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 304

Telefon: 691221134

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk
Pełnione funkcje: