PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Małgorzata Czerwińska

ORCID: 0000-0002-8843-7068

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej / Pracownia Pedagogiki Specjalnej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 407 b

Telefon: 683283256

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: