PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Dyscypliny naukowe:
psychologia; udział: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0002-0561-6125

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: P101

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: