PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Iwona Grzegorzewska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!