PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Magdalena Kolańska-Stronka

Dyscypliny naukowe:
psychologia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2521-2950

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: P107

Telefon: 683287311

Adres E-mail:

Strona www: psychologia.wpps.uz.zgora.pl/wykladowcy-i-dyzury/mgr-magdalena-kolanska/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: