PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Ludwika Wojciechowska
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!