PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Mirosław Kowalski

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2960-8258

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii / Pracownia Teorii i Filozofii Wychowania

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 331, 226, 224, 225

Telefon: 683287806

Telefon: 789442252

Telefon: 683283256

Adres E-mail:

Strona www: www.wpps.uz.zgora.pl

Uwagi: Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Pedagogiki
Dyrektor Instytutu
Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii Kierownik Zakładu