PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Agnieszka Misiuro

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: P107

Telefon: 683287311

Adres E-mail:

Uwagi: długotrwała absencja

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować: