PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Dyscypliny naukowe:
psychologia; udział: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0002-3365-9851

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: P106

Uwagi: l.cierpialkowska@wns.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: