PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Dyscypliny naukowe:
psychologia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0002-3365-9851

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: