PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-8163-5491

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Pedagogiki / Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych / Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 18

Telefon: 3283191

Telefon: 3283256

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: