PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Szymon Dudkowiak

Stanowisko: referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Centrum Symulacji Medycznej

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej / Pracownia Ratownictwa Medycznego

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: