PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Piotr Przybylski

Dyscypliny naukowe:
psychologia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: P110

Telefon: 683287311

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: