PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Aleksandra Kubiak-Frątczak

Dyscypliny naukowe:
psychologia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

Stanowisko: Asystent

Jednostka: Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: P110

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: