PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Małgorzata Kołodziejek

Stanowisko: Kustosz

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 2.01

Telefon: 683282141

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: