PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Małgorzata Kołodziejek
Brak studentów studiów doktoranckich!