PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Adres:
Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr Anna Świetniewska
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!