PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Roman Sapeńko

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 19 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Dialektyka mitu / Aleksy Łosiew; przekł. i wstęp, 2019, Roman Sapeńko , Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (#), s. 278, , ISBN: 9788376831800, bibliogr. summ. http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4857921&fromLocationLink=false&theme=nukat - [Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2017-2021 0404/NPRH5/H22/84/2017]
Kod: MON-W1-H-T BibTeX (pkt. 60)
[WZ-15811] [data modyf. 06-12-2021 13:50]
[60] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Fantastyczność w kontekście koncepcji mitu Aleksego Łosiewa, 2020, Roman Sapeńko , W: Slovenski folklor i književna fantastika, 2020 / ed. Dejan Ajdačić, Beograd - Tršić: Udruženje folklorista Srbije : Komisija za folkloristiku Medunarodnog komiteta slavista, s. 389--400, ISBN: 9788673011493 https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info/book/UOG166ef72434244f08aeed7c43c67b78df/?ps=20&lang=en&pn=1&cid=108052#.Ybc6zSbdiM8
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21751] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
2. Fenomen transkul'turnosti u vimirah sučasnih procesiv globalizacii, 2019, Roman Sapeńko , W: Kul'turotvorči vimiri ljudini v sučasnomu universumi, 2019 / red. M. M. Brovko, Kiiv: Vidavnictvo Lira-K, s. 141--150, ISBN: 9786177748730 https://lira-k.com.ua/
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21320] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
3. "Pokłosie" oraz "Ida" - dwa ujęcia problemu Obcy/Inny, 2019, Roman Sapeńko , W: Słowiańska literatura i kultura popularna. Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich, 2019 / red. nauk. Tatiana Hajder, Roman Sapeńko, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury (#), (Najnowsza słowiańska literatura i kultura popularna), s. 147--157, ISBN: 9788394050696 https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052613097505066
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21346] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
4. Homo communicans z perspektywy teorii interakcjonizmu symbolicznego, 2018, Roman Sapeńko , W: Medioznawstwo personalistyczne. Tom 2: Wybrane zagadnienia z kultury mediów, 2018 / red. nauk. ks. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek, Lublin: Wydawnictwo KUL (#), s. 719--739, ISBN: 9788380615779 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4544544&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20612] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
5. O potrzebie refleksji nad problematyką wojny i pokoju, 2017, Roman Sapeńko , Piotr Pochyły , W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności, 2017 / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski (#), s. 9--21, ISBN: 9788362352432 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4471893&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19673] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[14.2] [0.71]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Science Fiction about Intelligent Life in Cosmic Space. Posthuman Perspective, 2021, Roman Sapeńko , Philosophy and Cosmology, Vol. 26, 114--122, ISSN: 2307-3705, eISSN: 2307-3705, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: intelligent life, organic/non-organic life, posthumanism, science fiction, transhumanism
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.29202/phil-cosm/26/9
Cytowania wg WOS: 0 [05-12-2022]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 29-01-2021
[AWCZ-32054] [data modyf. 07-07-2021 09:57]
[20] [1]
2. Bernarda Stieglera koncepcja człowieka w kontekście transhumanizmu i posthumanizmu, 2020, Roman Sapeńko , Paulina Kłos-Czerwińska(*) , Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, Vol. 38, Nr 1, 163--174, ISSN: 2082-0860, bibliogr. summ. http://www.sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo/article/view/534
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40)
Open Access: Licence: CC-BY-NC, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 30-12-2020
[AWCZ-25673] [data modyf. 23-06-2021 11:47]
[28.28] [0.71]
3. Philosophical and Cultural Aspects of Transhumanism and Posthumanism, 2020, Roman Sapeńko , Bogdan Trocha , Future Human Image, Vol. 14, 64--72, ISSN: 2311-8822, eISSN: 2519-2604,
Słowa kluczowe: a history of culture, ancient myth, enhancement of human, popular culture, posthumanism, transhumanism
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.29202/fhi/14/8
[AWCZ-25864] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[2.5] [0.5]
4. Francesca Ferrando's Vision of Philosophical Posthumanism, 2019, Roman Sapeńko , Przegląd Kulturoznawczy, Nr 2, 244--251, ISSN: 1895-975X, eISSN: 2084-3860, bibliogr. summ. https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2019/Numer-2-40-2019/art/14653/
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 35) ; artykuł recenzyjny
[AWCZ-32053] [data modyf. 08-12-2021 12:44]
[35] [1]
5. Sztuka w świecie posthumanistycznym, 2019, Roman Sapeńko , Hudožnaâ Kul'tura Aktual'ni Problemi = Artistic Culture Topical Issues, Vol. 15, No. 1, 28--33, ISSN: 1992-5514, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: art, artificial intelligence, autonomous art, creativity, mass art, originality, oryginalność, singualarity, sztuczna inteligencja, sztuka, sztuka autonomiczna, sztuka masowa, twórczość
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.31500/1992-5514.15(1).2019.168976
[AWCZ-24198] [data modyf. 01-10-2021 11:02]
6. The Depictions of the Cosmos in Popular Culture: in Searching of the Sense of Wholeness, 2019, Roman Sapeńko , Bogdan Trocha , Philosophy and Cosmology, Vol. 23, 168--177, ISSN: 2307-3705, eISSN: 2307-3705, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fantasy, Image of the Cosmos, Popular Culture, Science fiction, Speculative fiction, the Universe
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.29202/phil-cosm/23/16
[AWCZ-24454] [data modyf. 01-10-2021 13:32]
[10] [0.5]
7. Management features of international educational projects between universities of Poland and Ukraine, 2018, S. Rudenko , Roman Sapeńko , O. Bazaluk , V. Tytarenko , Scientific Bulletin of National Mining University, 2, 142--147, ISSN: 2071-2227, eISSN: 2223-2362, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Poland, Ukraine, higher education, international educational and scientific projects, management, nongovernmental educational and scientific organizations
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.29202/nvngu/2018-2/21
[AWCZ-22869] [data modyf. 29-09-2021 08:58]
[1.25] [0.25]
8. Myślenie artystyczne i myślenie mityczne, 2018, Roman Sapeńko , Rocznik Lubuski, tom 44, nr 2, 179--193, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-c5f58ea1-775c-4b0c-b1cf-6de2305e06f0
Słowa kluczowe: metafory pojęciowe, myślenie artystyczne, myślenie mityczne, teoria piśmienności
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 11)
[AWCZ-23415] [data modyf. 27-05-2021 14:21]
[11] [1]
9. Probl'emy interpretacii avtorskogo teksta v kontekste perevoda "Dialektiki mifa" A.F. Loseva, 2017, Roman Sapeńko , Solov'evskie Issledovaniâ, 54, 2, 54--66, ISSN: 2076-9210, bibliogr. summ. http://solovyov-studies.ispu.ru/en/taxonomy/term/45
Słowa kluczowe: "Dialectics of Myth" A.F. Losev, interpretation, skopos-theory, the translation strategy, translations dominant
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-21861] [data modyf. 28-09-2021 09:06]
[5] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Homo communicans - čelovek XXI veka, 2017, Roman Sapeńko , W: Globalizovanij svit: viprobuvannâ ljuds'kogo buttâ = Globalized World: Challenge of the Being of Human Life, Žitomir, Ukraina, Žitomir: Žitomirskij Deržavnij Universitet imeni Ivana Franka, 2017, s. 220--224, ISBN: 9786177483907, http://worldcat.org/identities/lccn-n82010597/
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22787] [data modyf. 15-10-2021 11:48]
2. Miłość i erotyzm w posthumanistycznym świecie, 2017, Roman Sapeńko , W: Dilema vijny/miru v postgumannomu sviti: Zbirnik naukovih prac' (za materialami mižregional'nogo naukovo-praktičnogo seminaru iz mižregional'nogo naukovo-praktičnogo seminaru iz mižnarodnoju učastju, 28-29 kvitnâ 2017 roku, m. Žitomir, Žitomir, Ukraina, Žitomir: Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini, 2017, s. 52--58, ISBN: -, https://mon.gov.ua/ua
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22784] [data modyf. 12-10-2021 11:06]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Słowiańska literatura i kultura popularna. Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich, 2019, / (Red.) Tatiana Hajder , Roman Sapeńko , Katarzyna Grabias-Banaszewska , .- Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury (#), 2019, s. 311.- ISBN: 9788394050696 https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052613097505066
Kod: RED-MON-WI-H BibTeX (pkt. 40)
[RED-5873] [data modyf. 09-12-2021 10:23]
[23.2] [0.58]
2. Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności, 2017, / (Red.) Roman Sapeńko , Piotr Pochyły , .- Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski (#), 2017, s. 682.- ISBN: 9788362352432 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4471893&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: RED-MON-WI-H BibTeX (pkt. 40)
[RED-5670] [data modyf. 25-11-2021 11:02]
[28.4] [0.71]