PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Grzegorz Bazydło

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Systemów Informatycznych i Cyberbezpieczeństwa
Okres 1960 - 2030
Znaleziono 61 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Logic synthesis for FPGA-based finite state machines, 2016, Oleksandr Barkalov , Larysa Titarenko , Małgorzata Mazurkiewicz , Kamil Mielcarek , Grzegorz Bazydło , Cham Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, s. 280, (Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 38), ISBN: 9783319242002, bibliogr. rys. tab. - [ indeksowana w Web of Science]
Kod: MON-ANG BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.1007/978-3-319-24202-6
Cytowania wg WOS: 10 [06-02-2023]
[WZ-12839] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
2. Graphic specification of programs for reconfigurable logic controllers using Unified Modeling Language, 2012, Grzegorz Bazydło , Zielona Góra: University of Zielona Góra Press, s. 117, (Lecture Notes in Control and Computer Science), ISBN: 9788374814706, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: MON-ANG BibTeX (pkt. 25)
[WZ-11438] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Hippo-CPS: Verification of Boundedness, Safeness and Liveness of Petri Net-Based Cyber-Physical Systems, 2022, Marcin Wojnakowski , Mateusz Popławski , Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , W: Technological Innovation for Digitalization and Virtualization: 13th IFIP WG 5.5/SOCOLNET Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems, DoCEIS 2022, 2022 / ed.L. M. Camarinha-Matos, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (IFIP Advances in Information and Communication Technology, 649), s. 74--82, ISBN: 9783031075209
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-031-07520-9_7
[WZCZ-22719] [data modyf. 02-09-2022 12:18]
[5.8] [0.29]
2. Using UML behavior diagrams for graphical specification of programs for logic controllers, 2016, Grzegorz Bazydło , Marian Adamski , W: Design of reconfigurable logic controllers, 2016 / eds. A. Karatkevich, A. Bukowiec, M. Doligalski, J. Tkacz, Cham Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, (Studies in Systems, Decision and Control, 45), s. 131--142, ISBN: 9783319267234
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1007/978-3-319-26725-8_10
Cytowania wg WOS: 1 [06-02-2023]
[WZCZ-17577] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Aplikacje internetowe w obliczu ataków sieciowych na przykładzie Codelgniter Framework, 2015, Łukasz Stefanowicz , Grzegorz Bazydło , Remigiusz Wiśniewski , W: Zdalne odczyty : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane, 2015 / red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski, Legionowo: Wydaw. BTC, s. 133--140, ISBN: 9788364702051
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-17139] [data modyf. 07-04-2021 09:33]
4. Możliwości zastosowania waluty kryptograficznej Bitcoin, 2014, Łukasz Stefanowicz , Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , W: Transakcje i monety internetowe: kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane, 2014 / red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski, Legionowo: Wydaw. BTC, s. 79--86, ISBN: 9788360233986
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-16123] [data modyf. 07-04-2021 09:33]
5. Using UML structure diagrams for graphical specification of programs for logic controllers, 2014, Grzegorz Bazydło , W: New trends in digital systems design, 2014 / eds. A. Bukowiec, G. Borowik, M. Doligalski, Düsseldorf: VDI Verlag GmbH, (Fortschritt - Berichte VDI, Nr. 836), s. 68--80, ISBN: 9783183836109
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-16429] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Modelowanie sytuacji awaryjnych w hierarchicznej maszynie stanów UML 2.4 z wykorzystaniem atrybutu historii, 2011, Marian Adamski , Grzegorz Bazydło , W: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, 2011 / red. L. Trybus, S. Samolej, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 41--52, ISBN: 8788320618228
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-13611] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
7. Rola diagramów struktury UML w projektowaniu rekonfigurowalnych sterowników logicznych, 2011, Grzegorz Bazydło , W: Współczesne problemy informatyki: podpisy elektroniczne, algorytmy kryptograficzne oraz inne algorytmy współczesnej informatyki, 2011 / red. S. Lebiediewa, A. Libera, Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, s. 319--334, ISBN: 9788360357231
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-14874] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Zastosowanie architektury MDA do syntezy hierarchicznej, współbieżnej maszyny stanów UML, 2011, Grzegorz Bazydło , Marian Adamski , W: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, 2011 / red. L. Trybus, S. Samolej, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 29--40, ISBN: 8788320618228
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-13610] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Designing Reconfigurable Cyber-Physical Systems Using Unified Modeling Language, 2023, Grzegorz Bazydło , Energies, Vol. 16, iss. 3, art. 1275, 1--21, ISSN: 1996-1073, eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/en16031273
, JIF: 3.252
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 25-01-2023
[AWCZ-33911] [data modyf. 26-01-2023 09:11]
[140] [1]
2. Trusted and Secure Blockchain-Based Architecture for Internet-of-Medical-Things, 2022, Aniruddha Bhattacharjya , Kamil Kozdrój , Grzegorz Bazydło , Remigiusz Wiśniewski , Electronics, Vol. 11, iss. 16, art. 2560, 1--19, ISSN: 2079-9292, eISSN: 2079-9292, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/electronics11162560
Cytowania wg WOS: 2 [16-01-2023] , JIF: 2.69
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 16-08-2022
[AWCZ-33340] [data modyf. 17-08-2022 10:39]
[50] [0.5]
3. Trusted and Secure Blockchain-Based Durable Medium Electronic Service, 2022, Grzegorz Bazydło , Remigiusz Wiśniewski , Kamil Kozdrój , Cryptography, Vol. 6, iss. 1, 1--12, ISSN: 2410-387X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: blockchain, durable medium, e-service, trusted third party (TTP)
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.3390/cryptography6010010
Cytowania wg WOS: 2 [30-01-2023]
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 21-02-2022
[AWCZ-33030] [data modyf. 06-07-2022 14:52]
[6.67] [0.33]
4. Analysis of Safeness in a Petri Net-Based Specification of the Control Part of Cyber-Physical Systems, 2021, Marcin Wojnakowski , Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , Mateusz Popławski , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 31, no.4, 647--657, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2021-0045
Cytowania wg WOS: 5 [30-01-2023] , JIF: 2.157
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 27-12-2021
[AWCZ-32194] [data modyf. 30-06-2022 10:32]
[33.33] [0.33]
5. Dual-model approach for safety-critical embedded systems, 2020, Grzegorz Łabiak , Marek Węgrzyn , Alfredo Rosado Munoz , Grzegorz Bazydło , Microprocessors and Microsystems, Vol. 72, 1--11, ISSN: 0141-9331, eISSN: 1872-9436, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Control unit, Dual modular redundancy (DMR), Embedded systems, GPGA, High-level modeling, Petri nets, Safety-critical systems, UML State machines
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1016/j.micpro.2019.102924
Cytowania wg WOS: 1 [30-01-2023] , JIF: 1.525
[AWCZ-24509] [data modyf. 05-05-2022 10:01]
[20] [0.5]
6. Design and Verification of Cyber-Physical Systems Specified by Petri Nets-A Case Study of a Direct Matrix Converter, 2019, Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , Paweł Szcześniak , Iwona Grobelna , Marcin Wojnakowski , Mathematics, Vol. 7, 1--24, ISSN: 2227-7390, eISSN: 2227-7390, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Petri net, SVM, cyber-physical system, design, direct matrix converter, verification
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.3390/math7090812
Cytowania wg WOS: 12 [06-02-2023] , JIF: 1.747
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 02-09-2019
[AWCZ-24314] [data modyf. 07-07-2022 11:47]
[4] [0.2]
7. Low-Cost FPGA Hardware Implementation of Matrix Converter Switch Control, 2019, Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , Paweł Szcześniak , IEEE Transactions on Circuits and Systems - II: Express Briefs, Vol. 66, iss. 7, 1177--1181, ISSN: 1549-7747, eISSN: 1558-3791, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1109/TCSII.2018.2875589
Cytowania wg WOS: 8 [23-01-2023] , JIF: 2.814
[AWCZ-23194] [data modyf. 05-07-2022 11:29]
[70] [0.5]
8. Petri net-based specification of cyber-physical systems oriented to control direct matrix converters with space vector modulation, 2019, Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , Paweł Szcześniak , Marcin Wojnakowski , IEEE Access, Vol. 7, 23407--23420, ISSN: 2169-3536, eISSN: 2169-3536, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Petri net, SVM, Verilog, concurrency, cyber-physical system, matrix converter
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2899316
Cytowania wg WOS: 23 [06-02-2023] , JIF: 3.745
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 15-02-2019
[AWCZ-23665] [data modyf. 20-06-2022 14:59]
[50] [0.5]
9. SVM Algorithm Oriented for Implementation in a Low-Cost Xilinx FPGA, 2019, Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , Paweł Szcześniak , Integration - the VLSI Journal, Vol. 64, 163--172, ISSN: 0167-9260, eISSN: 1872-7522, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, Matrix converter, SiC transistor, Space vector modulation, Verilog
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1016/j.vlsi.2018.10.002
Cytowania wg WOS: 8 [30-01-2023] , JIF: 1.214
[AWCZ-23192] [data modyf. 05-07-2022 11:27]
[28.58] [0.41]
10. Demand Side Management through Home Area Network systems, 2018, Grzegorz Bazydło , Szymon Wermiński , International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 97, 174--185, ISSN: 0142-0615, eISSN: 1879-3517, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DR, DSM, FPGA, HAN, UML, Verilog
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.1016/j.ijepes.2017.10.026
Cytowania wg WOS: 22 [06-02-2023] , JIF: 4.418
[AWCZ-21863] [data modyf. 23-06-2022 13:18]
[40] [1]
11. Dynamic Partial Reconfiguration of Concurrent Control Systems Implemented in FPGA Devices, 2017, Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , Luis Gomes , Anico Costa , IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 13, iss. 4, 1734--1741, ISSN: 1551-3203, eISSN: 1941-0050,
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 50) DOI: 10.1109/TII.2017.2702564
Cytowania wg WOS: 18 [23-01-2023] , JIF: 5.43
[AWCZ-21320] [data modyf. 28-06-2022 09:44]
[25] [0.5]
12. From UML specification into FPGA implementation, 2014, Grzegorz Bazydło , Marian Adamski , Marek Węgrzyn , Alfredo Rosado-Munoz , Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 12, no. 5, 452--458, ISSN: 1336-1376, eISSN: 1804-3119, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, FSM, UML, Verilog, logic controllers
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.15598/aeee.v12i5.1147
Cytowania wg WOS: 3 [06-02-2023]
[AWCZ-18709] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Realizaciâ shemy avtomata Mura s dvumâ istočnikami kodov, 2014, Oleksandr Barkalov , Â. E. Vizor , A. V. Matvienko , Grzegorz Bazydło , Larysa Titarenko , Problemi Informatizacii ta Upravlinnâ: Nacional'nij Aviacijnij Universitet ; Kiiv(Seria: Zbirnik Naukovih Prac), Vip. 3(47), 6--12, ISSN: 2073-4751, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-31120] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Realizaciâ shemy ustrojstva upravleniâ s dvumâ istočnikami kodov, 2014, Oleksandr Barkalov , Grzegorz Bazydło , Â. E. Vizor , A. V. Matvienko , Larysa Titarenko , Komp'juterni Zasobi, Mereži ta Sistemi, no. 13, 157--164, ISSN: 1817-9908, rys.
Kod: CZR-ZAG BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-18608] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Wykorzystanie pseudostanów historii do modelowania sytuacji awaryjnych w maszynie stanów UML, 2014, Grzegorz Bazydło , Marian Adamski , Łukasz Stefanowicz , Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol. 60, nr 7, 513--515, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: UML, history pseudostate, logic controller, maszyna stanów, pesudostan historii, state machine, sterownik logiczny
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-18553] [data modyf. 07-04-2021 09:33]
16. Specyfikacja hierarchicznej maszyny stanów UML 2.4 i jej automatyczna implementacja w języku Verilog, 2011, Grzegorz Bazydło , Marian Adamski , Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 145--149, ISSN: 0033-2097, eISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, UML, Verilog, maszyna stanowa, state machine
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15)
[AWCZ-16011] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Obsługa wyjątków w maszynie stanowej UML realizowanej w mikrosystemach cyfrowych, 2010, Grzegorz Bazydło , Marian Adamski , Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol. 56, nr 7, 728--731, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9)
[AWCZ-15020] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Synteza behawioralna sterowników rekonfigurowalnych na podstawie modelu maszyny stanowej UML, 2009, Grzegorz Bazydło , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 508--510, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, UML, Verilog, reconfigurable controller, rekonfigurowalny sterownik
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-13908] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Projektowanie sterowników logicznych opisanych diagramami maszyny stanowej UML, 2008, Grzegorz Bazydło , Marian Adamski , Czasopismo Techniczne : Informatyka, z. 24, 3--18, ISSN: 1897-631X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, UML, Verilog, diagram maszyny stanowej, logic controller, state machine diagram, sterownik logiczny
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-13840] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Specyfikacja behawioralna dla rekonfigurowalnych sterowników logicznych z wykorzystaniem diagramów maszyny stanowej z języka UML 2.0, 2007, Grzegorz Bazydło , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 21--23, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: UML, specyfikacja behawioralna, statechart
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-12182] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. System do komputerowego projektowania programów dla rekonfigurowalnych sterowników logicznych, 2007, Grzegorz Bazydło , Informatyka Teoretyczna i Stosowana, R. 7, nr 11, 89--100, ISSN: 1643-2355, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: UML, Verilog, diagramy maszyny stanowej, logic controller, state machine diagrams, sterownik logiczny
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-15390] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Analysis of Control Part of Cyber-Physical Systems Specified by Interpreted Petri Nets, 2022, Marcin Wojnakowski , Mateusz Popławski , Grzegorz Bazydło , Remigiusz Wiśniewski , W: International Conference on Systems, Man, and Cybernetics - IEEE SMC 2022 (#), Prague, Czechy, New York: IEEE Xplore, 2022, s. 1090--1095, ISBN: 9781665452588,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.1109/SMC53654.2022.9945425
[KONF-23954] [data modyf. 28-11-2022 09:00]
[20.21] [0.29]
2. Integrating different modelling formalisms supporting co-design development of controllers for cyber-physical systems - A case study, 2022, Grzegorz Bazydło , Anicó Costa , Luis Gomes , W: IEEE 9th International Conference on e-Learning in Industrial Electronics - ICELIE 2022, Brussel, Belgia, New York: IEEE Xplore, 2022, s. 1--6, ISBN: 9781665489904,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1109/ICELIE55228.2022.9969438
[KONF-24046] [data modyf. 14-12-2022 09:22]
3. Reachability Tree in Liveness Analysis of Petri Net-based Cyber-Physical Systems, 2021, Mateusz Popławski , Marcin Wojnakowski , Grzegorz Bazydło , Remigiusz Wiśniewski , W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - 17th ICCMSE 2021, Heraklion, Grecja, Melville, New York: AIP Publishing, 2022, AIP Conference Proceedings, Vol. 2611, iss.1, s. 0700071--0700074,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1063/5.0119328
[KONF-23998] [data modyf. 21-12-2022 14:30]
4. Safeness Analysis of Petri net-based Cyber-Physical Systems Based on the Linear Algebra and Parallel Reductions, 2021, Marcin Wojnakowski , Mateusz Popławski , Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - 17th ICCMSE 2021, Heraklion, Grecja, Melville, New York: AIP Publishing, 2022, AIP Conference Proceedings, Vol. 2611, iss.1, s. 0700061--700064,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1063/5.0119327
[KONF-23997] [data modyf. 21-12-2022 14:30]
5. Analysis and Design Automation of Cyber-Physical System with Hippo and IOPT-Tools, 2019, Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , Luis Gomes , Anico Costa , Marcin Wojnakowski , W: 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON 2019, Lisbon, Portugalia, New York: IEEE Xplore, 2019, s. 5843--5848, ISBN: 9781728148786,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1109/IECON.2019.8926692
[KONF-23599] [data modyf. 17-01-2023 09:23]
6. A Preface for Symposium No 12 "Logic Synthesis and Control Systems", 2018, Robert Czerwiński , Dariusz Kania , Józef Kulisz , Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2018, Thessaloniki, Grecja, New York: AIP Publishing, 2018, AIP Conference Proceedings, Vol. 2040, s. 1--4,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1063/1.5079135
[KONF-23302] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
7. Model Driven Architecture Approach to Logic Controller Design, 2018, Grzegorz Łabiak , Grzegorz Bazydło , W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2018, Thessaloniki, Grecja, New York: AIP Publishing, 2018, AIP Conference Proceedings, Vol. 2040, s. 1--5,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1063/1.5079137
Cytowania wg WOS: 1 [30-01-2023]
[KONF-23308] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[7.5] [0.5]
8. The Use of UML and Petri Net for Graphic Specification of the Reconfigurable Logic Controllers, 2018, Grzegorz Bazydło , Marcin Wojnakowski , Remigiusz Wiśniewski , W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2018, Thessaloniki, Grecja, New York: AIP Publishing, 2018, AIP Conference Proceedings, Vol. 2040, s. 1--5,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1063/1.5079138
Cytowania wg WOS: 0 [30-01-2023]
[KONF-23309] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [0.33]
9. User Awareness in IoT Security. A Survey of Polish users, 2018, Iwona Grobelna , Michał Grobelny , Grzegorz Bazydło , W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2018, Thessaloniki, Grecja, New York: AIP Publishing, 2018, AIP Conference Proceedings, Vol. 2040, s. 1--5,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1063/1.5079136
Cytowania wg WOS: 2 [30-01-2023]
[KONF-23307] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [0.33]
10. A Preface for Symposium No 29 "Logic Synthesis and Control Systems", 2017, Dariusz Kania , Józef Kulisz , Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , W: Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2017, Thessaloniki, Grecja, New York: AIP Publishing, 2017, AIP Conference Proceedings, Vol. 1906, s. 1--3,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.1063/1.5012393
[KONF-22856] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
11. Hardware realization of an SVM algorithm implemented in FPGAs, 2017, Remigiusz Wiśniewski , Grzegorz Bazydło , Paweł Szcześniak , W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017, Wilga, Polska, Bellingham: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017, Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--11, ISBN: 9781510613546,
Słowa kluczowe: field programmable gate arrays
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1117/12.2280447
Cytowania wg WOS: 0 [23-01-2023]
[KONF-22699] [data modyf. 11-06-2021 09:08]
[5] [0.33]
12. IoT Security with One-Time Pad Secure Algorithm Based on the Double Memory Technique, 2017, Remigiusz Wiśniewski , Michał Grobelny , Iwona Grobelna , Grzegorz Bazydło , W: Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2017, Thessaloniki, Grecja, New York: AIP Publishing, 2017, AIP Conference Proceedings, Vol. 1906, s. 1--5, ISBN: 9780735415966,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1063/1.5012401
Cytowania wg WOS: 6 [06-02-2023]
[KONF-22855] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[3.75] [0.25]
13. Load shifting with the use of home energy management system implemented in FPGA, 2017, Grzegorz Bazydło , Szymon Wermiński , W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017, Wilga, Polska, Bellingham: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017, Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--11, ISBN: 9781510613546,
Słowa kluczowe: field programmable gate arrays
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1117/12.2281065
Cytowania wg WOS: 0 [30-01-2023]
[KONF-22700] [data modyf. 11-06-2021 09:08]
[7.5] [0.5]
14. Dynamic partial reconfiguration of logic controllers implemented in FPGAs, 2016, Grzegorz Bazydło , Remigiusz Wiśniewski , W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, Wilga, Polska, Bellingham: SPIE, 2016, Proceedings of SPIE, Vol. 10031, s. 1, ISBN: 9781510604858,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1117/12.2249405
Cytowania wg WOS: 2 [06-02-2023]
[KONF-22281] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Application of Hypergraphs in the Prime Implicants Selection Process, 2015, Remigiusz Wiśniewski , Łukasz Stefanowicz , Grzegorz Bazydło , Marek Węgrzyn , W: 13th IFAC and IEEE Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, Cracow, Polska, Amsterdam: Elsevier Science Publishers B. V., 2015, IFAC-PapersOnLine, 2015, Vol. 48, no. 4, s. 302--305, ISBN: ISSN: 2405-8963,
Słowa kluczowe: selection of prime implicants, exact transversal, hypergraph, minimization of Boolean functions
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.07.051
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-22831] [data modyf. 07-04-2021 09:33]
16. Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych - na przykłądzie Codelgniter Framework, 2015, Łukasz Stefanowicz , Grzegorz Bazydło , Remigiusz Wiśniewski , W: Kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane : zdalne odczyty: II konferencja naukowo-przemysłowa, Zielona Góra - Nowy Kisielin, Polska, [b. m.], 2015, s. 1--21, - [postery]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21892] [data modyf. 07-04-2021 09:33]
17. Design of FPGA-based Moore FSM with two sources of state codes, 2015, Oleksandr Barkalov , Larysa Titarenko , Grzegorz Bazydło , Marek Węgrzyn , W: International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015, Athens, Grecja, [B. m.]: AIP Publishing, 2015, AIP Conference Proceedings, Vol. 1702, s. 1--4, ISBN: 9780735413498,
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1063/1.4938893
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-22056] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Translation UML diagrams into Verilog, 2014, Grzegorz Bazydło , Marian Adamski , Łukasz Stefanowicz , W: 7th International Conference on Human System Interactions - HSI 2014: USB proceedings, Lisbon, Portugalia, New York: IEEE, 2014, s. 267--271, ISBN: 9781479947140,
Słowa kluczowe: Hierarchical Concurrent Finite State Machine (HCFSM), UML, Verolog, logic controller, state machine diagram
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.1109/HSI.2014.6860487
Cytowania wg WOS: 20 [30-01-2023]
[KONF-21373] [data modyf. 07-04-2021 09:33]
19. Zastosowanie diagramów UML w graficznej specyfikacji programów dla sterowników logicznych, 2014, Grzegorz Bazydło , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 14: materiały 11. konferencji naukowej, Karpacz, Polska, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 34--35,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21415] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. From UML state machine diagram into FPGA implementation, 2013, Grzegorz Bazydło , Marian Adamski , Marek Węgrzyn , Alfredo Rosado-Munoz , W: 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2013, Velké Karlovice, Czechy, [B. m.]: [brak wydawcy], 2013, s. 298--303, ISBN: 9783902823533,
Słowa kluczowe: discrete event-system design, embedded systems, industrial PCs and PLCs, industrial programmable controllers, microprocessors and microcontrollers
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.3182/20130925-3-CZ-3023.00061
[KONF-21042] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Specyfikacja hierarchicznej maszyny stanów UML 2.3 i jej automatyczna implementacja w języku Verilog, 2011, Grzegorz Bazydło , Marian Adamski , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11: materiały 8. konferencji naukowej, Karpacz, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. 47--52,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20018] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Synteza behawioralna sterowników rekonfigurowalnych na podstawie modelu maszyny stanowej UML, 2009, Grzegorz Bazydło , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09: materiały 6. konferencji naukowej : preprint, Rydzyna, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2009, s. 22--24,
Słowa kluczowe: FPGA, UML, Verilog, reconfigurable controller, rekonfigurowalny sterownik
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19214] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. From UML state machine diagrams to FPGA, 2007, Grzegorz Bazydło , W: International Workshop Control and Information Technology - IWCIT 2007, Ostrava, Czechy, Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2007, s. 183--186, ISBN: 9788024815671,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18471] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Od diagramu maszyny stanowej UML do FPGA, 2007, Grzegorz Bazydło , W: Innovacijni problemi avtomatizacii upravlinnâ biznesom: materiali 1-oi mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii, Žitomir, Polska, Žitomir: Institut Pidpriemnictva ta Sučasnih Tehnologij, 2007, s. 81--84,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19900] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Diagramy maszyny stanowej z języka UML 2.0 jako narzędzie specyfikacji behawioralnej dla sterowników logicznych, 2006, Grzegorz Bazydło , W: VIII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie - OWD 2006, Wisła, Polska, Gliwice: [brak wydawcy], 2006, Archiwum Konferencji PTETIS, Vol. 22, s. 327--332, ISBN: 8392224213,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18063] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
26. Graphic specification of programs for logic controllers using state machine diagrams from UML, 2006, Grzegorz Bazydło , W: Tools of Information Technology: Proceedings of the 1th Conference, Rzeszów, Polska, Rzeszów: [brak wydawcy], 2006, s. 32--36, ISBN: 8360583005,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18010] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
27. The UML diagrams in graphic specification of logic controllers, 2006, Grzegorz Bazydło , W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR: abstracts, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2006, s. 77--78,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18434] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Graficzna specyfikacja programów dla sterowników logicznych z wykorzystaniem języka UML, 2005, Grzegorz Bazydło , Marian Adamski , W: Reprogramowalne Układy Cyfrowe - RUC 2005: materiały VIII krajowej konferencji naukowej, Szczecin, Polska, Szczecin: Politechnika Szczecińska, 2005, s. 65--71, ISBN: 8387362697,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17060] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Modelowanie multiautomatu cyfrowego LSM, 2004, Grzegorz Bazydło , W: Współczesne problemy zarządzania i marketingu: [konferencja naukowa], Legnica, Polska, Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2004, s. 293--297, ISBN: 8391346528,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18034] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Wykorzystanie języka UML do modelowania małych systemów reaktywnych, 2004, Grzegorz Bazydło , W: VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie - OWD 2004, Wisła, Polska, Gliwice: [brak wydawcy], 2004, Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 19, z. 5, s. 379--383, ISBN: 83915999183,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18029] [data modyf. 06-04-2021 13:59]