PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - Aleksandra Jędrzejewska

Jednostka Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych
Okres 2017 - 2022
Znaleziono 11 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Anodowy ditlenek tytanu modyfikowany jonami fosforu jako powłoka implantu tytanowego kości - metoda wytwarzania, 2022, Aleksandra Jędrzejewska , Roman Kielec , W: Inżynieria produkcji : Badania w inżynierri mechanicznej, 2022 / red. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski. T. 18, Zielona Gora: Wydaw. Naukowe Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 85--91, ISBN: 9788395932632 https://www.iim.uz.zgora.pl/monografie/inzynieria-produkcji
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-22634] [data modyf. 02-08-2022 07:57]
2. Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka, 2022, Kamil Majewski , Aleksandra Jędrzejewska , W: Nauka bliżej biznesu. Nowoczesne rozwiązania badawczo-technologiczne, 2022 / red. nauk. Kamil Majewski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe FNCE (#), s. 33--71, ISBN: 9788367372688 http://www.fnce.info/katalog/
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-22934] [data modyf. 19-01-2023 12:13]
3. Analysis of the Mechanical Properties of Impact Absorbing Structures Used in Military Helmets, 2021, Kamila Wiśniewska , Aleksandra Jędrzejewska , Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , W: Biocybernetics and Biomedical Engineering - Current Trends and Challenges: Proceedings of the 22nd Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Warsaw, Poland May 19?21, 2021, 2021 / ed. D. G. Pijanowska, K. Zieliński, A. Liebert, J. Kacprzyk, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 293), s. 17--28, ISBN: 9783030837037 https://www.springer.com/gp/book/9783030837037
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-22305] [data modyf. 29-11-2021 09:48]
4. Corrosion Properties of Double-Walled TiO2 Nanotubes Measured in 0.9% NaCl - Preliminary Results, 2021, Aleksandra Jędrzejewska , W: Biocybernetics and Biomedical Engineering - Current Trends and Challenges: Proceedings of the 22nd Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Warsaw, Poland May 19?21, 2021, 2021 / ed. D. G. Pijanowska, K. Zieliński, A. Liebert, J. Kacprzyk, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 293), s. 126--135, ISBN: 9783030837037 https://www.springer.com/gp/book/9783030837037
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-83704-4_13
Cytowania wg WOS: 0 [20-03-2023]
[WZCZ-22306] [data modyf. 27-10-2021 11:11]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. The Affinity for Dialysate Species of Thermally Modified Titania Nanotubes Under Static and Dynamic Conditions, 2021, Aleksandra Jędrzejewska , Kamila Pasik , Marta Nycz , Katarzyna Arkusz , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 23, no. 4, 1--21, ISSN: 1509-409X, eISSN: 2450-6303, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. http://www.actabio.pwr.wroc.pl/
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100)
, JIF: 1.238
[AWCZ-32668] [data modyf. 01-07-2022 11:17]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Analysis of the mechanical properties of impact absorbing structures used in military helmets, 2021, Kamila Wiśniewska , Aleksandra Jędrzejewska , Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 145, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23822] [data modyf. 08-03-2022 11:07]
2. Corrosion properties of double-walled TiO2 nanotubes measured in 0.9% NaCl - preliminary, 2021, Aleksandra Jędrzejewska , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 66, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23823] [data modyf. 08-03-2022 11:07]
3. Wykorzystanie materiałów kompozytowych oraz techniki wytwarzania metodą druku 3D w opracowaniu zewnętrznej protezy kończyny przedniej dla psa po traumatologicznej resekcji, 2019, Filip Andruszkiewicz , Aleksandra Jędrzejewska , Agnieszka Mackiewicz , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: X sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1, https://wroclaw.pan.pl/index.php/wydarzenia/549-x-sympozjum-wspolczesna-mysl-techniczna-w-naukach-medycznych-i-biologicznych - [poster]
Słowa kluczowe: druk 3D, materiał kompozytowy, proteza
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23472] [data modyf. 08-03-2022 11:05]
4. Charakterystyka elektrochemiczna kompozytu nanorurki ditlenku tytanu/grafen monowarstwowy, 2017, Aleksandra Jędrzejewska , Adrianna Kawulska , Beata Nowacka , Katarzyna Arkusz , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: VIII sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 40--41, ISBN: 9788394271459, http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4104564&fromLocationLink=false&theme=nukat
Słowa kluczowe: elektrochemia, grafen, nanorurki TiO2
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22652] [data modyf. 08-03-2022 11:05]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)
1. Urządzenie do masażu uciskowego, 2022, Aleksandra Jędrzejewska , Roman Kielec , .- Numer: P.442795.- Data zgłoszenia 14-11-2022.- zgłaszający: Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Spółka z o.o.
Kod: ROZ-9 BibTeX (pkt. 0)
[PATWZU-1976] [data modyf. 15-11-2022 11:41]
2. Urządzenie do rehabilitacji spastycznej dłoni, 2022, Aleksandra Jędrzejewska , Tomasz Klekiel , Roman Kielec , .- Numer: P.440992.- Data zgłoszenia 21-04-2022
Kod: ROZ-9 BibTeX (pkt. 0)
[PATWZU-1970] [data modyf. 25-04-2022 10:45]