PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Nel Bielniak

Dyscypliny naukowe literaturoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Rusycystyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 27 pozycji bibliograficznych
27 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Russischer Nationalismus am Anfang des. 20 Jahrhunderts (am Beispiel der Erzählung "Masern" von Alexander Kuprin) 2020, Nel Bielniak, Małgorzata Łuczyk, W: Im Clash der Identitäten: Nationalismen im literatur- und kulturgeschichtlichen Diskurs, 2020 / Hg. Wolfgang Brylla, Cezary Lipiński, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, s. 317--334, ISBN: 9783847111405
Kod: MOR-WII-H BibTeX (pkt. 75) DOI: 10.14220/9783737011402.317
[WZCZ-21481] [data modyf. 30-04-2020 11:53]
[75] [1]
2. Dziennik 1901-1903 Maksymiliana Wołoszyna: tekst i jego peryferie 2019, Nel Bielniak, W: Antropologiczne aspekty literatury: prace ofiarowane Profesor Wandzie Supie, 2019 / pod red. Weroniki Biegluk-Leś, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 309--321, ISBN: 9788374315821
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21170] [data modyf. 25-10-2019 11:12]
[20] [1]
3. Hiszpańskie inspiracje w emigracyjnych opowiadaniach Iwana Bunina i Nadieżdy Teffi 2019, Nel Bielniak, W: Europa Wschodnia w dyskursie naukowym, 2019 / pod red. Katarzyny Drozd i Jadwigi Gracli, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 67--81, ISBN: 9788363213497
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21171] [data modyf. 25-10-2019 11:35]
[20] [1]
4. Motywy autobiograficzne w opowiadaniach Nadieżdy Teffi 2019, Nel Bielniak, W: Międzynarodowy dyskurs filologiczny, 2019 / red. nauk. Joanna Wasiluk, Marta Gierczyńska-Kolas, Grażyna Lisowska, Słupsk: Wydawnictwo Naukowej Akademii Pomorskiej, s. 157--166, ISBN: 9788374673068 https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/neofilologia/198-miedzynarodowy-dyskurs-filologiczny.html
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21056] [data modyf. 18-09-2019 11:03]
[20] [1]
5. Rosja w przedmioty zaklęta. Twórczość Nadieżdy Teffi okresu emigracji 2019, Nel Bielniak, W: Rosja i pamięć o rzeczy. Od emblematu do relikwii, 2019 / pod red. Grzegorza Ojcewicza, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 27--39, ISBN: 9788381001908
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21285] [data modyf. 15-01-2020 11:42]
[20] [1]
6. Kobiecy świat we "Wspomnieniach" Nadieżdy Teffi 2018, Nel Bielniak, W: Twórczość rosyjskiej zagranicy - satyra i memuarystyka, 2018 / red. Tatiana Marczenko, Iwona Anna NDiaye, Dymitrij Nikolajew, Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie, (Luminarze Rosyjskiej Emigracji), s. 119--127, ISBN: 9788394574482
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20476] [data modyf. 26-10-2018 10:54]
[20] [1]
7. Pierwiastek tragiczny w miniaturach Nadieżdy Teffi początku lat 20. XX wieku 2018, Nel Bielniak, W: Estetyczne modele literatury rosyjskiej. Estetyka i światopogląd, 2018 / red. Weronika Biegluk-Leś, Ewa Pańkowska, Agnieszka Baczewska-Murdzek, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, s. 31--44, ISBN: 9788386064632
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21373] [data modyf. 24-03-2020 10:34]
[20] [1]
8. Piękno i brzydota w opowiadaniach Aleksandra Kuprina 2018, Nel Bielniak, W: Estetyczne modele literatury rosyjskiej, 2018 / pod red. Agnieszki Baczewskiej-Murdzek, Weroniki Biegluk-Leś, Ewy Pańkowskiej, Białystok: Wydawnictwo Prymat; Uniwersytet w Białymstoku, s. 85--100, ISBN: 9788376572437
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20548] [data modyf. 19-11-2018 08:34]
[20] [1]
9. Wątki tanatyczne w późnej twórczości Iwana Bunina (na przykładzie niedokończonego opowiadania "Śmierć w Jałcie") 2018, Nel Bielniak, W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018 / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego, s. 31--39, ISBN: 9788378423348
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20614] [data modyf. 18-12-2018 10:02]
[20] [1]
10. "Damy s kameliâmi" i ih škala cennostej skvoz' prizmu russkoj novellistiki konca XIX načala XX veka 2017, Nel Bielniak, W: Revitalizace hodnot: umění a literatura III, 2017 / ed. Josef Dohnal, Brno: Ústav slavistiky FF MU, s. 23--35, ISBN: 9788026313052
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19235] [data modyf. 31-07-2017 11:30]
[5] [1]
11. Motyw domu i bezdomności w "Dziennikach" Iwana Bunina 2017, Nel Bielniak, W: Topos domu w literaturach wschodniosłowiańskich, 2017 / red. nauk. Joanna Dziedzic, Anna Alsztyniuk, Anna Sakowicz, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 9--22, ISBN: 9788374315340
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19947] [data modyf. 28-03-2018 09:48]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. "I niesiem w czużyje strany / czuwstwo russkoje toski": obraz Rossii w miemuarach Aleksandra Wiertinskogo 2020, Nel Bielniak, Acta Neophilologica, XXII (1), 103--111, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Aleksander Vertinsky, Russia's image, memoirs, the first wave of emigration
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.31648/an.
[AWCZ-25438] [data modyf. 02-07-2020 12:27]
[40] [1]
2. Rosyjscy emigranci w miniaturach satyrycznych Arkadija Awierczenki 2020, Nel Bielniak, Studia Rossica Posnaniensia, vol. XLV/1, 37--46, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Arkady Averchenko, first wave of emigration, humour, refugee, satire
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.14746/strp.2020.45.1.3
[AWCZ-25439] [data modyf. 02-07-2020 12:43]
[20] [1]
3. "Russkij Berlin" v vospominaniâh Kirilla Arnštama = "Russian Berlin" in the Memoirs of Cyril Arnstam 2020, Nel Bielniak, Philological Class, T. 25, No 4, 35--42, ISSN: 2071-2405, eISSN: 2658-5235, bibliogr. summ. https://filclass.ru/images/JOURNAL/_full/4-2020.pdf
Słowa kluczowe: Cyril Arnstam, Russian Berlin, adaptation processes, childhood, first wave of emigration, foreign culture, memoirs, preservation of national identity
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.26170/FK20-04-03
[AWCZ-26050] [data modyf. 15-01-2021 08:50]
[20] [1]
4. "Nostalgia" i inne opowiadania Nadieżdy Teffi, czyli Rosjanie w Paryżu lat 20. XX wieku 2019, Nel Bielniak, Studia Rossica Posnaniensia, vol. XLIV, nr 1, 25--34, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Russian Paris, Teffi, emigration, national identity, nostalgia
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.14746/strp.2019.44.1.3
[AWCZ-24099] [data modyf. 24-05-2019 14:27]
[20] [1]
5. Recepcja twórczości Aleksandra Wertyńskiego w Polsce 2019, Nel Bielniak, Acta Polono-Ruthenica, XXIV/1, 7--17, bibliogr.
Słowa kluczowe: Aleksander Vertinsky, Poland, concerts, publications, the first wave of emigration
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.31648/apr.4393
[AWCZ-24484] [data modyf. 25-10-2019 10:38]
[20] [1]
6. Rossica w listach Jarosława Iwaszkiewicza do żony z lat 1922-1926 2019, Nel Bielniak, Acta Polono-Ruthenica, XXIV/4, 103--114, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jaroslaw Iwaszkiewicz, correspondence, cultural life in Warsaw and Paris of the 1920s, emigration, rossica
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.31648/apr.4876
[AWCZ-25012] [data modyf. 03-03-2020 11:50]
[20] [1]
7. Motyw śmierci w intymistyce Iwana Bunina 2018, Nel Bielniak, Slavica Wratislaviensia, 167, 363--374, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bunin, death, diaries, illness, letters, old age
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 13) DOI: 10.19195/0137-1150.167.31
[AWCZ-23534] [data modyf. 17-01-2019 11:08]
[13] [1]
8. "Płótno, piołun, sandały...". Maksymilian Wołoszyn we wspomnieniach 2018, Nel Bielniak, Acta Polono-Ruthenica, XXIII/1, 7--19, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Maximilian Voloshin, appearance, civil war, clothing, personality, relationships with mother, revolution
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 13)
[AWCZ-23037] [data modyf. 03-09-2018 09:10]
[13] [1]
9. Polski epizod Aleksandra Wertyńskiego 2018, Nel Bielniak, Acta Polono-Ruthenica, XXIII/3, 7--18, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Alexander Vertinsky, Poland, a singer, the first wave of emigration, the interwar period
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 13)
[AWCZ-23561] [data modyf. 22-01-2019 09:02]
[13] [1]
10. Iwan Bunin a kultura ludowa 2017, Nel Bielniak, Przegląd Środkowo-Wschodni, nr 2, 151--164, ISSN: 2543-618X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: egodocuments, egodokumanty, folk culture, kultura duchowa, kultura ludowa, kultura materialna, material culture, prose, proza, spiritual culture
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-21555] [data modyf. 07-07-2017 09:40]
[5] [1]
11. Nadieżdy Teffi związki z Polską 2017, Nel Bielniak, Acta Polono-Ruthenica, XXII, 2, 7--16, bibliogr.
Słowa kluczowe: Nadezhda Teffi, Polish-Russian literary contacts, Russian literature in immigration, family
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 13)
[AWCZ-22482] [data modyf. 12-03-2018 10:23]
[13] [1]
12. Poleskie reminiscencje w literaturze polskiej i rosyjskiej 2017, Nel Bielniak, Acta Albaruthenica, t. 17, 11--22, ISSN: 1898-8091, bibliogr. summ. http://www.albaruthenica.uw.edu.pl/pl/?ARCHIWUM
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-21384] [data modyf. 22-05-2017 09:58]
[6] [1]
13. Trudna sztuka dorastania bohaterów Aleksandra Kuprina 2017, Nel Bielniak, Acta Polono-Ruthenica, XXII, 1, 7--21, bibliogr.
Słowa kluczowe: adolescence, education system, nymphet, psychophysical changes, value system
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 13)
[AWCZ-22483] [data modyf. 12-03-2018 10:39]
[13] [1]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 2 2020, / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2020, s. 288.- ISBN: 9788378424345
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5972] [data modyf. 10-05-2021 11:27]
2. Kobiety-pisarki, kobiety-bohaterki Scripta Humana: Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego 2019, / (Red.) Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan, .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, Tom 11, s. 171.- ISSN: 2657--5906.- ISBN: 9788378423584
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5840] [data modyf. 11-09-2019 10:55]
3. Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1 2018, / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 316.- ISBN: 9788378423348
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5779] [data modyf. 18-12-2018 09:59]