PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Małgorzata Łuczyk

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Rusycystyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 16 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. >Mäanderidentität< der Wolgadeutschen in Herold Belgers "Das Haus des Heimatlosen", 2021, Małgorzata Łuczyk , W: Fremdes zwischen Teilhabe und Distanz (Teil 2): Fluktuationen von (Nicht-)Zugehörigkeiten in Sprache, Literatur und Kultur, 2021. Band 4.2, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht (#), (Andersheit - Fremdheit - Ungleichheit. Erfahrungen von Disparatheit in der deutschsprachigen Literatur), s. 195--210, ISBN: 9788347113249 https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/literatur-sprach-und-kulturwissenschaften/germanistik/neuere-deutsche-literaturwissenschaft/56765/fremdes-zwischen-teilhabe-und-distanz?c=1780
Kod: MOR-W2-H BibTeX (pkt. 75)
[WZCZ-22185] [data modyf. 02-09-2021 14:15]
[75] [1]
2. Prilagatel'nye aksiologičeskoj harakteristiki vkusa v cennostno-smyslovom prostranstve russkogo i pol'skogo âzykov, 2020, Małgorzata Łuczyk , W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 2, 2020 / red. nauk. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 105--117, ISBN: 9788378424345 http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/studia-slowianskie-jezyk-kultura-i-literatura-2/
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-22301] [data modyf. 25-10-2021 12:37]
[20] [1]
3. Prilagatel'nye vkusooboznačeniâ slodkij/slodki v russkom i pol'skom âzykovom soznanii, 2020, Małgorzata Łuczyk , W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne [8], 2020 / pod red. Joanny Mampe, Marcina Trendowicza, Fadhila Marzouka, Lady Ovchinnikovej. t. 8, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (#), s. 237--247, ISBN: 9788382060645 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4950415&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21687] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
4. Russischer Nationalismus am Anfang des. 20 Jahrhunderts (am Beispiel der Erzählung "Masern" von Alexander Kuprin), 2020, Nel Bielniak , Małgorzata Łuczyk , W: Im Clash der Identitäten: Nationalismen im literatur- und kulturgeschichtlichen Diskurs, 2020 / Hg. Wolfgang Brylla, Cezary Lipiński, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag (#), s. 317--334, ISBN: 9783847111405 https://www.vr-elibrary.de/doi/book/10.14220/9783737011402
Kod: MOR-W2-H BibTeX (pkt. 75) DOI: 10.14220/9783737011402.317
[WZCZ-21481] [data modyf. 23-06-2021 13:07]
[75] [1]
5. Vkuso-ocenočnye smysly na materiale bloga "Kulinarnye zametka Alekseâ Onegina", 2018, Małgorzata Łuczyk , W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018 / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego (#), s. 209--217, ISBN: 9788378423348 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4601262&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20620] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
6. Sensorno-emocional'naâ sinesteziâ na materiale hudožestvennyh proizvedenij Âroslava Ivaškeviča, 2017, Małgorzata Łuczyk , W: Revitalizace hodnot: umění a literatura III, 2017 / ed. Josef Dohnal, Brno: Ústav slavistiky FF MU, s. 163--171, ISBN: 9788026313052 https://www.worldcat.org/title/revitalizace-hodnot-umn-a-literatura-iii/oclc/1003289486
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19237] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
[5] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Reprezentaciâ etalonov krasoty čelovekav sravnitel'nyh oborotah russkogo âzyka, 2021, A.M Mudrovskaya , Z.K. Temirgazina , Małgorzata Łuczyk , Vestnik Karagandinskogo universiteta. Seriâ Filologiâ = Bulletin of the Karaganda university Philology series, No 3 (103), 61--67, ISSN: 2518-198X, eISSN: 2663-5127, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: allusive meaning, beauty, comparative construction, concept, mythonym, precedent name
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.31489/2021Ph3/61-67
[AWCZ-33003] [data modyf. 11-02-2022 12:27]
[1.67] [0.33]
2. "Naive anatomy" in the Kazakh language world picture in comparison with English and Russian, 2020, Zifa Temirgazina , Sergey Nikolaenko , Marzhan Akosheva , Małgorzata Łuczyk , Gulmira Khamitov , XLinguae European Scientific Language Journal, 2, 3--16, ISSN: 1337-8384, eISSN: 2453-711X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cross linguistic analysis, idiom, metaphorical conceptualization, metonymy, naive anatomy
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.18355/XL.2020.13.02.01
[AWCZ-25682] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[140] [1]
3. Semiotika "pandemicheskogo" diskursa: "novoyaz" epokhi karantina, 2020, Zifa Temirgazina , Małgorzata Łuczyk , Filologicheskie Nauki-Nauchnye Doklady Vysshei Shkoly, 6 (1), 30--38, ISSN: 2310-4287, eISSN: 2310-4287, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.20339/PhS.6-20.030
Cytowania wg WOS: 3 [24-04-2023]
[AWCZ-25907] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[10] [0.5]
4. Kategoriâ roda russkih suščestvitel'nyh v gendernom aspekte: paradigmatičeskij i sintagmatičeskij potencial = The categories of russian noun genders in the gender aspect: paradigmatic and syntagmatic potential, 2019, Galina Panova , Małgorzata Łuczyk , Acta Neophilologica, XXI (2), 35--45, ISSN: 1509-1619, eISSN: 2450-0852, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Russian language, category of gender, noun, paradigmatic and syntagmatic potential, semantics
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.31648/an.4743
[AWCZ-24863] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[28.28] [0.71]
5. Konceptual'naâ,âzykovaâ i poetičeskaâ kartiny mira: obščečelovečeskoe, nacional'noe i individual'noe, 2019, Małgorzata Łuczyk , Gumanitarnij Vektor = Humanitarian Vector, 14, 5, 8--15, ISSN: 1996-7853, eISSN: 2542-0038, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: conceptual analysis, knowledge, linguistic and poetic pictures of the world, mental models of the world, national worldview
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.21209/1996-7853-2019-14-5-8-15
[AWCZ-24527] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
6. Rusistika v Zelenogurskom universitete: nastoâščee i perspektivy, 2019, Małgorzata Łuczyk , Učenye zapiski VGU imeni P.M. Mašerova, t. 30, 169--174, ISSN: 2075-1613, bibliogr. summ. https://rep.vsu.by/handle/123456789/20728
Słowa kluczowe: academic modules, competence, interdisciplinary idea, international cooperation, language proficiency levels
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-25687] [data modyf. 01-10-2021 13:38]
[5] [1]
7. Sinesteziâ v kulinarnom bloge kak proâvlenie âzykovoj kreativnosti, 2018, Małgorzata Łuczyk , Acta Neophilologica, XX, 1, 17--27, ISSN: 1509-1619, eISSN: 2450-0852, bibliogr. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/issue/view/141
Słowa kluczowe: food blog, linguistic creativity, synesthesia
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 8)
[AWCZ-23588] [data modyf. 29-09-2021 12:29]
[8] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Zapah kak pamât' naših emocij (na materiale proizvedenij Ivaškeviča), 2016, Małgorzata Łuczyk , W: Dialog âzykov i kultur: Rossiâ - Pol'ša.: Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii 17-18 noâbrâ 2016 goda, Smolensk, Rosja, Smolensk: OOO "Print-Ekspress", 2017, s. 141--145, ISBN: 9785880186167,
Słowa kluczowe: Russian and Polish, emotions, olfactory memory
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22892] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 2, 2020, / (Red.) Małgorzata Łuczyk , Nel Bielniak , Agnieszka Łazar , .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), 2020, s. 288.- ISBN: 9788378424345 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5191449&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: RED-MON-W1-H BibTeX (pkt. 40)
[RED-5972] [data modyf. 29-11-2021 09:16]
[23.2] [0.58]
2. Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018, / (Red.) Małgorzata Łuczyk , Nel Bielniak , Agnieszka Łazar , Aleksandra Urban-Podolan , .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), 2018, s. 316.- ISBN: 9788378423348 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4601262&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: RED-MON-INNE-H BibTeX (pkt. 10)
[RED-5779] [data modyf. 26-11-2021 11:14]
[1.25] [0.25]