PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Małgorzata Łuczyk

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Rusycystyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 13 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Prilagatel'nye vkusooboznačeniâ slodkij/slodki v russkom i pol'skom âzykovom soznanii 2020, Małgorzata Łuczyk, W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne [8], 2020 / pod red. Joanny Mampe, Marcina Trendowicza, Fadhila Marzouka, Lady Ovchinnikovej. t. 8, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 237--247, ISBN: 9788382060645
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21687] [data modyf. 30-09-2020 14:20]
[20] [1]
2. Russischer Nationalismus am Anfang des. 20 Jahrhunderts (am Beispiel der Erzählung "Masern" von Alexander Kuprin) 2020, Nel Bielniak, Małgorzata Łuczyk, W: Im Clash der Identitäten: Nationalismen im literatur- und kulturgeschichtlichen Diskurs, 2020 / Hg. Wolfgang Brylla, Cezary Lipiński, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, s. 317--334, ISBN: 9783847111405
Kod: MOR-WII-H BibTeX (pkt. 75) DOI: 10.14220/9783737011402.317
[WZCZ-21481] [data modyf. 30-04-2020 11:53]
[75] [1]
3. Vkuso-ocenočnye smysly na materiale bloga "Kulinarnye zametka Alekseâ Onegina" 2018, Małgorzata Łuczyk, W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018 / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego, s. 209--217, ISBN: 9788378423348
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20620] [data modyf. 18-12-2018 10:28]
[20] [1]
4. Sensorno-emocional'naâ sinesteziâ na materiale hudožestvennyh proizvedenij Âroslava Ivaškeviča 2017, Małgorzata Łuczyk, W: Revitalizace hodnot: umění a literatura III, 2017 / ed. Josef Dohnal, Brno: Ústav slavistiky FF MU, s. 163--171, ISBN: 9788026313052
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19237] [data modyf. 31-07-2017 11:38]
[5] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. "Naive anatomy" in the Kazakh language world picture in comparison with English and Russian 2020, Zifa Temirgazina , Sergey Nikolaenko , Marzhan Akosheva , Małgorzata Łuczyk, Gulmira Khamitov , XLinguae European Scientific Language Journal, 2, 3--16, ISSN: 1337-8383, eISSN: 2453-711X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cross linguistic analysis, idiom, metaphorical conceptualization, metonymy, naive anatomy
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.18355/XL.2020.13.02.01 Cytowania wg Scopus: 2 [07-06-2021]
[AWCZ-25682] [data modyf. 06-10-2020 09:00]
[140] [1]
2. Semiotika "pandemicheskogo" diskursa: "novoyaz" epokhi karantina 2020, Zifa Temirgazina , Małgorzata Łuczyk, Filologicheskie Nauki-Nauchnye Doklady Vysshei Shkoly, 6 (1), 30--38, ISSN: 2310-4287, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.20339/PhS.6-20.030
[AWCZ-25907] [data modyf. 07-12-2020 09:10]
[10] [0.5]
3. Kategoriâ roda russkih suščestvitel'nyh v gendernom aspekte: paradigmatičeskij i sintagmatičeskij potencial = The categories of russian noun genders in the gender aspect: paradigmatic and syntagmatic potential 2019, Galina Panova , Małgorzata Łuczyk, Acta Neophilologica, XXI (2), 35--45, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Russian language, category of gender, noun, paradigmatic and syntagmatic potential, semantics
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.31648/an.4743
[AWCZ-24863] [data modyf. 27-01-2020 11:40]
[28.28] [0.71]
4. Konceptual'naâ,âzykovaâ i poetičeskaâ kartiny mira: obščečelovečeskoe, nacional'noe i individual'noe 2019, Małgorzata Łuczyk, Gumanitarnij Vektor = Humanitarian Vector, 14, 5, 8--15, ISSN: 1996-7853, eISSN: 2542-0038, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: conceptual analysis, knowledge, linguistic and poetic pictures of the world, mental models of the world, national worldview
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.21209/1996-7853-2019-14-5-8-15
[AWCZ-24527] [data modyf. 06-11-2019 09:39]
[5] [1]
5. Rusistika v Zelenogurskom universitete: nastoâščee i perspektivy 2019, Małgorzata Łuczyk, Učenye zapiski VGU imeni P.M. Mašerova, t. 30, 169--174, ISSN: 2075-1613, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: academic modules, competence, interdisciplinary idea, international cooperation, language proficiency levels
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-25687] [data modyf. 07-10-2020 09:15]
[5] [1]
6. Sinesteziâ v kulinarnom bloge kak proâvlenie âzykovoj kreativnosti 2018, Małgorzata Łuczyk, Acta Neophilologica, XX, 1, 17--27, bibliogr.
Słowa kluczowe: food blog, linguistic creativity, synesthesia
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 8)
[AWCZ-23588] [data modyf. 28-01-2019 09:30]
[8] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Zapah kak pamât' naših emocij (na materiale proizvedenij Ivaškeviča) 2016, Małgorzata Łuczyk, W: Dialog âzykov i kultur: Rossiâ - Pol'ša.: Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii 17-18 noâbrâ 2016 goda, Smolensk, Rosja, Smolensk: OOO "Print-Ekspress", 2017, s. 141--145, ISBN: 9785880186167
Słowa kluczowe: Russian and Polish, emotions, olfactory memory
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22892] [data modyf. 10-01-2018 12:53]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 2 2020, / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2020, s. 288.- ISBN: 9788378424345
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5972] [data modyf. 10-05-2021 11:27]
2. Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1 2018, / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 316.- ISBN: 9788378423348
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5779] [data modyf. 18-12-2018 09:59]