PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Agnieszka Łazar

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Rusycystyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 5 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Liczba punktów za publikację przypadająca na pracownika
B - Część slotu zapełnianego przez daną publikację

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczące dyscypliny dodatkowej: [A] [B] / [A] [B]
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Podstawy nazwisk z sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów współcześnie w Polsce notowanych, pochodzących od nazw opisujących przestrzeń domową 2018, Agnieszka Łazar, W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018 / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego, s. 197--208, ISBN: 9788378423348
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20613] [data modyf. 18-12-2018 09:56]
2. Zabawy i rozrywki w nazwiskach z sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów, współcześnie w Polsce notowanych 2017, Agnieszka Łazar, W: Homo ludens. Zabawki i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów, 2017 / red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Wojciech Bejda, Lech Kościelak, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 487--497, ISBN: 9788374672887 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo%3A4244758&fromLocationLink=false&theme=nukat&fbclid=IwAR0ai_BNvJvUlyWCC5eHH2JLNUMVXQqCLgISSkSP2Wb5iP9pXUOLAP0KfIk
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19817] [data modyf. 12-02-2018 13:14]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Odzwierzęce akcenty w nazwiskach a sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów, współcześnie w polszczyźnie 2017, Agnieszka Łazar, Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne, nr 36, 163--180, bibliogr.
Słowa kluczowe: East-Slavic linguistics, animal, anthroponymy, antroponizm, nazwisko, nickname-related surnames, patronim, patronym, surnames of patronymic origin, wschodniosłowiański, zwierzę
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24321] [data modyf. 03-09-2019 13:33]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 2 2020, / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2020, s. 288.- ISBN: 9788378424345
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5972] [data modyf. 10-05-2021 11:27]
2. Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1 2018, / (Red.) Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 316.- ISBN: 9788378423348
Kod: RED-MON-WI BibTeX (pkt. 20)
[RED-5779] [data modyf. 18-12-2018 09:59]