PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Agnieszka Łazar

Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Rusycystyki
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 6 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Miasto i jego mieszkańcy w nazwiskach z sufiksem "-ow/-ew", "iw/-yw", "-ów" wspłócześnie w Polsce notowanych, 2020, Agnieszka Łazar , W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 2, 2020 / red. nauk. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 93--106, ISBN: 9788378424345 http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/studia-slowianskie-jezyk-kultura-i-literatura-2/
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-22299] [data modyf. 25-10-2021 11:31]
2. Podstawy nazwisk z sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów współcześnie w Polsce notowanych, pochodzących od nazw opisujących przestrzeń domową, 2018, Agnieszka Łazar , W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018 / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego (#), s. 197--208, ISBN: 9788378423348 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4601262&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20613] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Zabawy i rozrywki w nazwiskach z sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów, współcześnie w Polsce notowanych, 2017, Agnieszka Łazar , W: Homo ludens. Zabawki i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów, 2017 / red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Wojciech Bejda, Lech Kościelak, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku (#), s. 487--497, ISBN: 9788374672887 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo%3A4244758&fromLocationLink=false&theme=nukat&fbclid=IwAR0ai_BNvJvUlyWCC5eHH2JLNUMVXQqCLgISSkSP2Wb5iP9pXUOLAP0KfIk
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19817] [data modyf. 02-06-2021 09:56]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Odzwierzęce akcenty w nazwiskach a sufiksem -ow/-ew, -iw/-yw, -ów, współcześnie w polszczyźnie, 2017, Agnieszka Łazar , Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne, nr 36, 163--180, bibliogr. http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:732111&fromLocationLink=false&theme=nukat
Słowa kluczowe: East-Slavic linguistics, animal, anthroponymy, antroponizm, nazwisko, nickname-related surnames, patronim, patronym, surnames of patronymic origin, wschodniosłowiański, zwierzę
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24321] [data modyf. 28-09-2021 09:23]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 2, 2020, / (Red.) Małgorzata Łuczyk , Nel Bielniak , Agnieszka Łazar , .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), 2020, s. 288.- ISBN: 9788378424345 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5191449&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: RED-MON-WI-H BibTeX (pkt. 40)
[RED-5972] [data modyf. 29-11-2021 09:16]
2. Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018, / (Red.) Małgorzata Łuczyk , Nel Bielniak , Agnieszka Łazar , Aleksandra Urban-Podolan , .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), 2018, s. 316.- ISBN: 9788378423348 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4601262&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: RED-MON-INNE-H BibTeX (pkt. 10)
[RED-5779] [data modyf. 26-11-2021 11:14]