PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr inż. Kamila Pasik

Jednostka Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Technicznych
Okres 1960 - 2022
Znaleziono 4 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Encrustation of the ureteral double-J Stents made of styrene/ethylene/butylene and polyurethane before and after implantation, 2022, Adam Haliński , Kamila Pasik , Andrzej Haliński , Paweł Haliński , Alberto Trinchieri , Noor Buchholz , Katarzyna Arkusz , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 24, no. 2, 109--117, ISSN: 1509-409X, eISSN: 2450-6303, bibliogr. fot. wykr.
Słowa kluczowe: DJ catheter, SEM observation, encrustation, stone disease, urologic surgical procedure, young's modulus
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.37190/ABB-02002-2021-02
, JIF: 1.238
[AWCZ-33553] [data modyf. 17-11-2022 10:37]
2. Surface analysis of ureteral stent before and after implantation in the bodies of child patients, 2021, Katarzyna Arkusz , Kamila Pasik , Andrzej Haliński , Adam Haliński , Urolithiasis, Vol. 49, 83--92, ISSN: 2194-7228, eISSN: 2194-7236, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kidney stone, Mechanical strength, Scanning electron microscopy, Ureteral stent, Ureterorenoscopic-lithotripsy procedure
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1007/s00240-020-01211-9
Cytowania wg WOS: 16 [20-03-2023] , JIF: 2.861
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: OTHER, Date of publication: 09-09-2020
[AWCZ-25628] [data modyf. 28-06-2022 13:10]
3. The Affinity for Dialysate Species of Thermally Modified Titania Nanotubes Under Static and Dynamic Conditions, 2021, Aleksandra Jędrzejewska , Kamila Pasik , Marta Nycz , Katarzyna Arkusz , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 23, no. 4, 1--21, ISSN: 1509-409X, eISSN: 2450-6303, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. http://www.actabio.pwr.wroc.pl/
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100)
, JIF: 1.238
[AWCZ-32668] [data modyf. 01-07-2022 11:17]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Conditions for effective disinfection with UV-C radiation, 2022, Aleksander Bączyk , Kamila Pasik , Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , W: HealthTech Innovation Confernece - HTIC 2022, Zabrze, Polska, -: Politechnika Śląska, 2022, s. 1--1, https://www.polsl.pl/rib/htic-22/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-24112] [data modyf. 22-02-2023 09:22]