PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekcja ds. Jakości Kształcenia

Adres:
Budynek Administracyjny - Rektorat
Licealna 9 Zielona Góra
65-417 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!