PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Administracyjno-Ekonomiczny

Adres:
Budynek Administracyjny "Rektorat"
Licealna 9 Zielona Góra
65-417 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik lic. Wioleta Michalak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!