PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Obsługi Domów Studenckich i Ośrodków Szkoleniowo-Wypoczynkowych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr Agnieszka Mikołajczyk
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!