PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Zbiorów Specjalnych

Adres:
Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Działu mgr Ewa Nodzyńska
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Ewa Nodzyńska
Brak studentów studiów doktoranckich!