PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Starodruków i Zbiorów XIX-wiecznych

Adres:
Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Marta Masternak
Brak studentów studiów doktoranckich!