PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu

Adres:
Szpital - Budynek Administracyjny
Zyty 28 Zielona Góra
65-046 Zielona Góra
Pomieszczenie: 204

Telefon: 797977240
Adres E-mail:
Strona www: www.inz.uz.zgora.pl

Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!