PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Medycyny Ekstremalnej

Adres:
Szpital - Budynek Administracyjny
Zyty 28 Zielona Góra
65-046 Zielona Góra

Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr n. med. Maciej Naskręt
Brak studentów studiów doktoranckich!